Login

Heslo

Zapomenuté heslo

Reklamační řád

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečných odkladů a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.Reklamace se podává písemně,neboe-mailem ve lhůtě do 3 dnů od převzetí.V písemném oznámení musí kupující uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují.Písemné oznámení o vadách uplatňuje kupující v sídle prodávajícího:RAGOS,spol.s r.o. ®,Skácelova 15,612 OO Brno.Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.V případě odstranitelných vad má kupující nárok na jejich bezodkladné a bezplatné odstranění.Není-li to možné,může požadovat výměnu výrobku,nebo jeho součásti.Má také právo na slevu z ceny,nebo může od smlouvy odstoupit.Od smlouvy může odstoupiti v případě,opakují-li se stejné závady po jejich předchozím odstranění.Při výměmě zboží vzniká nová záruka ode dne převzetí vyměněného výrobku.Doba na vyřízení reklamace je 30 dnů od její uplatnění.

K reklamaci ve všech případech je kupující povinen předložit kopii faktury,nebo dokladu o zaplacení,data dodání zboží,soupis reklamovaných vad v originálním obalu.Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené neodborným způsobem použití,chybnou manipulací či  vznikem vnějších událostí.
Podle §53 odst.7 občanského zákoníku má kupující právo při uzavření smlouvy v e-shopu právo do 14dnů od převzetí zboží bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz za zboží.Zboží musí být v takovémto případě vráceno v původním obalu a nesmí být poškozeno ani používáno.


       
více než 2500 položek sortimentu
osobní odběr zdarma na pobočce v Brně
více než 20 let zkušenostíKurzy patchworku


Kurzy patchworku - kontakt

V případě zájmu o naše kurzy nás kontaktujte...
Kontakty
+420 549 255 641
SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.