Z důvodu dovolené bude kamenná prodejna od 24.6.2023 do 28.6.2023 uzavřena! Objednávky na eshopu budou v této době vyřizovány, dodací lhůta se může prodloužit Děkujeme za pochopení

Reklamační podmínky

Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Pokud je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující – spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů.
Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě do čtrnácti dnů od převzetí. Lhůta běží:  

 • jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
 • jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží
 • jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.


Odstoupit od kupní smlouvy může spotřebitel

 • pomocí formuláře, který lze doručit na emailovou adresu info@ragos.cz .
  Ke stažení zde formulář ve formátu PDF
 • pomocí písemného oznámení.
  V písemném oznámení musí kupující uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují.
  Písemné oznámení o vadách uplatňuje kupující v sídle prodávajícího:
  RAGOS,spol.s r.o. ®,
  Skácelova 15,612 00 Brno.

V případě odstranitelných vad má kupující nárok na jejich bezodkladné a bezplatné odstranění.Není-li to možné,může požadovat výměnu výrobku,nebo jeho součásti.Má také právo na slevu z ceny,nebo může od smlouvy odstoupit.

Od smlouvy může odstoupiti v případě,opakují-li se stejné závady po jejich předchozím odstranění.Při výměmě zboží vzniká nová záruka ode dne převzetí vyměněného výrobku.

Doba na vyřízení reklamace je 30 dnů od její uplatnění.

K reklamaci ve všech případech je kupující povinen předložit kopii faktury,nebo dokladu o zaplacení,data dodání zboží,soupis reklamovaných vad.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené neodborným způsobem použití,chybnou manipulací či  vznikem vnějších událostí.
Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

 

Formular_odstoupeni_od_kupni_smlouvy - pdf